Over Slim.nl

Slim.nl is dé webwinkel voor het Voorgezet Onderwijs en MBO! Bij ons bestel je eenvoudig en met hoge korting legale software, hardware, tijdschriften, boeken en accessoires. Slim.nl geeft onderwijskorting aan studenten en scholieren die leren aan een VO-instelling of (V)MBO/ROC die een licentieovereenkomst heeft afgesloten bij SLBdiensten, de licentieorganisatie voor het middelbaar onderwijs die het gebruik van ICT faciliteert. Ook ouders, docenten en medewerkers kunnen software voor thuisgebruik bij ons bestellen.

Slim.nl is in 1995 opgericht en is een initiatief van SLBdiensten. Wij onderhouden nauwe contacten met onze leveranciers zodat altijd sprake is van de meest actuele versies van de media, maar wij leveren ook vaak oudere versies, wanneer deze niet meer in de ‘bakstenen’ winkel te krijgen zijn.

De voordelen van Slim.nl op een rijtje

  • Legale software (en veel meer) met speciale onderwijskorting
  • Werkt samen met 945 onderwijsinstellingen (gemeten in augustus 2015)
  • Altijd de nieuwste versies
  • Downloads meteen beschikbaar, andere bestellingen binnen een werkdag verzonden
  • Geen verzendkosten.

Ons assortiment

Wij verkopen producten van de grootste leveranciers, zoals Microsoft, Corel, Adobe, Norton en McAfee. We versturen je bestelling meestal binnen een werkdag. Bestel je een download, dan kun je zelfs meteen aan de slag.

Regelmatig hebben wij speciale aanbiedingen en prijsvragen. Wil je op de hoogte hiervan blijven? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, of bezoek ons op Facebook of Twitter.

Hoe kan het zo goedkoop?

Slim.nl vindt dat studenten en docenten op school en thuis met dezelfde legale en goede software moeten kunnen werken. Met als belangrijkste punt dat daar niet het volle pond voor betaald hoeft te worden. Doordat onze producten exclusief zijn voor het onderwijs en door de geauthenticeerde toegang tot Slim.nl kunnen we dit ook mogelijk maken! Tevens leveren wij de software veelal onder eigen label. Hierdoor blijven de prijzen ook aantrekkelijk laag.

Verschil in prijzen voor studenten en docenten

Voor sommige producten hanteren we verschillende prijzen voor studenten en docenten/medewerkers; de prijs voor de ene groep is dan lager dan voor de andere. Dat komt doordat voor de ene groep (een gedeelte van) het gebruiksrecht al in de licentie van de onderwijsinstelling is opgenomen. Voor de andere groep is dit niet altijd het geval.  Het ‘recht’ moet de andere groep dan nog zelf afdragen en dat levert een prijsverschil op.

Of volg ons